Školení Akademie silniční dopravy (POVEZ II.)

Operační program Zaměstnanost

Odborný rozvoj zaměstnanců

A S P E C, spol. s r.o.

probíhá v rámci projektu Úřadu práce ČR

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II

 

Název vzdělávací aktivity

Školení Akademie silniční dopravy

 

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Termín:2.10.2019 - 11.12.2019
Reg. č.:CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Číslo dohody uzavřené s ÚP ČR:BRA - MN - 17/2019/reg.č. proj.CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Stáhnout dokument