Další vzdělávání ve firmě A S P E C, spol. s r.o.

Operačního program Zaměstnanost plus.

Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika.

Stáhnout dokument