Tradiční výrobce pekárenských výrobků

Ochrana osobních údajů

A S P E C, spol. s r.o.

vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 2085

se sídlem: 9. května č. p. 586/24, 794 01, Krnov-Pod Cvilínem,

zastoupena jednatelkou společnosti Mgr. Bc. Hanou Hudákovou, DiS.

IČ: 43960073 DIČ: CZ43960073

Telefon: 554614316 (18) Fax: 554614303

E-mail : aspec@aspec.cz Web: www.aspec.cz

Bankovní spojení: ČS – 1848881399/0800

 

V Krnově dne 23. 5. 2018

Vážení odběratelé,

 

informujeme Vás, že zabezpečení Vašich osobních dat (jméno a příjmení, trvalé bydliště, DIČ a telefonní kontakt) v naší společnosti, která potřebujeme ke vzájemné obchodní činnosti, splňují pravidla bezpečnosti a Vaše data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nezbytně nutném a pouze pro obchodní účely plynoucí z Rámcové kupní smlouvy, kterou máme uzavřenu.

 

V souvislosti se vstupem v platnost nového legislativního rámce ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR), Vás upozorňujeme, že jsme zpracovatelem osobních dat a řídíme se Směrnicí pro ochranu osobních údajů společnosti

A S P E C, spol. s r.o., která je k dispozici k seznámení na adrese společnosti 9. května 586/24, 794 01 Krnov.

 

Správce osobních údajů můžete kontaktovat:

A S P E C, spol. s r.o.

9. května č. p. 586/24, 794 01, Krnov-Pod Cvilínem,

Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS.

hudakova@aspec.cz

554 603 203

 

S pozdravem

 

Bc. Ing. Pavel Koman     Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS.

jednatel společnosti       jednatelka / ředitelka společnosti

 

 
 
GDPR ke stažení

Kontakt

A S P E C, spol. s r.o.

aspec@aspec.cz

9. května 586/24
Krnov - Pod Cvilínem
794 01

Tel.: +420 554 614 316-18
Fax: +420 554 614 303
Obj. expedice: +420 554 614 315
Obj. expedice: +420 554 603 221
Obj. expedice: +420 777 768 030

Vyhledávání

A S P E C, spol. s r.o., 9. května 586/24, Krnov © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode