Od 1. 3. 2017 se společnost A S P E C, spol. s r. o. zapojila do vzdělávání vlastních zaměstnanců a také uchazečů o zaměstnání prostřednictvím těchto projektů:

  • PEKÁRNY ČEKAJÍ. PODPORA NÁVRATU ŽEN NA TRH PRÁCE NA KRNOVSKU
  • VZDĚLÁVÁNÍ – CESTA K ROZVOJI SPOLEČNOSTI ASPEC

Oba projekty jsou financovány z programu OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

  • podpory zaměstnanosti,
  • rovných příležitostí žen a mužů,
  • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • dalšího vzdělávání,
  • sociálního začleňování a boje s chudobou,
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.