Jsme krnovská pekárna ASPEC

Pečeme tradiční a poctivé produkty

Naše společnost patří k tradičním výrobcům pekařských výrobků s dlouholetou tradicí a je také stabilním a významným zaměstnavatelem počtu cca sta zaměstnanců. Již od roku 1969 (dřívější název Severomoravské pekárny a cukrárny, n. p.) se zaměřujeme na výrobu a distribuci běžného, jemného pečiva, chleba a mnoha druhů knedlíků v našem regionu a v přilehlých okresech, ale také na výrobu a rozvoz trvanlivého pečiva (tyčinek a preclíků) pro Českou republiku a pro Slovensko.

Jako společnost s ručením omezeným působíme na trhu od roku 1991, tato vznikla jako nástupce podniku Severomoravské pekárny a cukrárny, n. p., závod 9.

V současné době naše společnost vyrábí a dodává široký sortiment pekárenských výrobků a slané trvanlivé pečivo, které můžete ochutnat i v našich prodejnách, které vznikly v roce 2017.

V logu společnosti A S P E C, spol. s r.o. najdete modro – žluto – oranžové zobrazení plamínku pekařské pece. Je to symbol proměny. Tak jak se proměňuje teplota pečení v pecích, ve kterých pečeme poctivý denní chléb pro Vás, naše zákazníky, tak se mění a vyvíjí i naše společnost. Aktuální proměny přichází v roce letošním s obměnou výrobních technologií, stavebními úpravami a projekty pro vzdělávání zaměstnanců.

Věříme, že si naše výrobky oblíbíte, oceníte tradiční řemeslnou výrobu koláčů a dalšího sortimentu jemného pečiva a především ruční výrobu chleba, ve kterém nenajdete žádné náhražky, ale poctivý kvásek.

Co pro Vás chystáme? Prohlédnout si katalog

Historie

Uchováváme si dlouholetou tradici v pečení

Veškerá historická data byla čerpána z knihy pana Antonína Menšíka, ředitele pekárny v letech 1964 – 2004 s názvem Historie podniku A S P E C, spol. s r.o. – velkopekárna K R N O V

2018

Vývoj

V průběhu let 2017 a 2018 jsme realizovali dva Evropské projekty a projekty Povez ÚP podporující zaměstnávání krnovských žen v naší pekárně a vzdělávání zaměstnanců i s novým směrem školení – zaměření na teambuilding. A také jsme znova zahájili prodej v nových podnikových prodejnách v Krnově.

2017

Podnikové prodejny

V současné době naše společnost vyrábí a dodává široký sortiment pekárenských výrobků a slané trvanlivé pečivo, které můžete ochutnat i v našich prodejnách, které vznikly v roce 2017.

1997

Povodeň

Město bylo při povodních v roce 1997 zaplaveno po obou březích na celé délce, po které řeka Opava městem protéká. Krnovská pekárna se nalézá 25 metrů od řečiště řeky Opavy. Bez jakéhokoliv upozornění byly dne 5. 7. 1997 zatopeny všechny provozy pekárny až do výšky 1,7 metru. Avšak již týden po opadnutí vody byly krnovští pekaři schopni zahájit výrobu základních potravin pro postižené oblasti znova. Bez oddechu odklízeli bahno a čistili stroje, tak, aby s dodávkami pitné vody v cisternách byli schopni upéct co nejdříve chléb do nemocnic, domovů a obyvatelům postiženého regionu.

1993

Převzetí pekárny - privatizace

Velkopekárna firmy A S P E C,  spol. s r. o. Krnov, vznikla zprivatizováním objektu státního podniku SMPaC Ostrava dle platných zákonů od 1. března 1993. Společnost A S P E C,  spol. s r. o., vznikla v listopadu roku 1991 a po zakoupení celého objektu v roce 1993 od FNM Praha, začala provozovat výrobu. Bylo navázáno na tradiční výrobu pekáren a sortimentu trvanlivého pečiva. Došlo k rozšíření sortimentu tyčinek Stück pod obchodním označením “Club tyčinky“.

1991

Založení A S P E C, spol. s r.o.

V roce 1991 byla vedením krnovských pekáren, panem Antonínem Menšíkem, panem Karlem Smějou, panem Antonínem Lerchem, paní Olgou Čelkovou a panem Aloisem Gavendou založena obchodní společnost vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 2085 s datem zápisu dne 26. listopadu 1991, obchodní firma: A S P E C, spol. s r.o.

1978

Výstavba nové pekárny - hlavní provoz

Nová pekárna po všech provedených úpravách začala péct celý sortiment jak denních výrobků, tak také výrobky trvanlivé tyčinky všech druhů. Pekárna mohla plnit dříve určené úkoly dle záměrů a hlavně dle potřeb obyvatel pohraničního okresu. Z provozoven, které byly kapacitně přetížené, jako Bruntál, Rýmařov byla převedena část výroby a pekárna Krnov převzala zásobovací rajóny na vrbensku, Moravský Beroun a tím bylo umožněno lépe zajistit zásobování v rekreační sezóně 1988. Stejně tak byla zrušená výroba v pekárně Osoblaha, zásobování chlebem a celým sortimentem pečiva ať běžným, tak i jemným bylo prováděno z Krnova.

1960

Vznik závodu Severomoravských pekáren a mlýnů

Pekárna Krnov byla součástí národního podniku Severomoravské pekárny a cukrárny, který sdružoval všechny pekárny a cukrárny tehdejšího Severomoravského kraje a měl sídlo v Ostravě. Podnik tehdy kopíroval územní organizaci místních orgánů, a proto snad měl i deset závodů, tak jako kraj deset okresů. Na okrese Bruntál byl ustaven závod 9 se sídlem v městě Krnově. Celý komplex tehdejšího národního podniku, který byl vytvořen od l. 7. 1960 prošel specifickou cestou, která spočívala v postupném přechodu od řemeslné výroby na produkci průmyslové mechanizace a později v komplexní průmyslovou mechanizaci s prvky automatizačními.

1899

Dochovaná zmínka o areálu současné pekárny

Objekt „Jatky“ skýtal dostatečné prostory k soustředění všech pomocných provozů tehdejšího závodu 9 Severomoravské Pekárny a Cukrárny Krnov. Objekt “jatky” byl prodán prostřednictvím MěNV Krnov, který tento získal převodem od n.p. Severomoravský průmysl mastný Martinov.

Objekt „Jatky” byl závodem 9 SPaC v Krnově převzat. Po převzetí bylo nezbytné provést základní úklid. Opuštěný podnik typu jatka vypadal velmi zuboženě, neeticky a nehygienicky. V roce 1967 v měsíci únoru bylo zahájeno místní šetření odborem výstaby za účasti přislušných orgánů. Bylo rozhodnuto začít s první etapou rekonstrukčních prací k čemu bylo vydáno stavební povolení pro výstavbu pekárny.

Galerie

Jak to u nás vypadá

Pekařské řemeslo nejen voní, ale především chutná. A krnovská pekárna si zakládá na tom, aby se nevytratila poctivá práce předchozích generací.Partneři

S kým spolupracujeme

Naše společnost spolupracuje s mnoha důležitými partnery, kterým touto cestou děkujeme za profesionální služby. Na základě souhlasu společností uvádíme několik z řady významných partnerů.