Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II.), č. BRA-MN -15/2019

Operační program Zaměstnanost

DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č.
BRA-MN -15/2019 / reg. č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Kurz profesních kvalifikací dle NSK vedoucích k získání vyhl. 50/1978 Sb. v rozsahu 152 hodin.

Registrační číslo:CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Operační program:Operační program Zaměstnanost
Datum zahájení:19.09.2019
Datum ukončení:30.06.2020
Způsob ověření získaných znalostí a dovedností:závěrečná zkouška