Vzdělávání - cesta k rozvoji společnosti A S P E C, spol. s r. o.

Předmětem projektu je komplexní soubor podnikového vzdělávání pro zaměstnance společnosti A S P E C, spol. s r. o. Do projektu byli vybráni zaměstnanci a školení, která jsou potřebná pro zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí těchto pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami společnosti a pracovního trhu obecně. Projekt dále zohledňuje potřeby osob ve věku 54+, které jsou do cílové skupiny vybráni přednostně. Náplň projektu vychází z analýzy potřeb rozvoje LZ firmy.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004770
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
Výzva: 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Máte zájem?

Napište nám poptávku

Vyplňte si prosím kontaktní formulář "mám zájem", odpovíme Vám následující pracovní den.

Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami zpracování osobních údajů