Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 6.

Rekonstrukce komplexu pekárny a zahájení nového provozu výroby tyčinek V minulém díle jsme se věnovali výstavbě a uvedení nové pekárenské výrobní haly do provozu. Rekonstrukce komplexu pokračovala výstavbou vstupního areálu, skladu strojů a MTZ, generální opravou administrativní budovy a zahájením nové výroby tyčinek. Výstavba vstupního areálu Výstavba vstupního areálu pod názvem „Vrátnice pekárny Krnov“ obsahovala hlavní stavební objekt, jednopodlažní […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 5.

Výstavba pekárny Krnov Ze situace v závodu 9 v sedmdesátých letech 20. století vyplynulo, že pekárenská výrobní základna města Krnova a přilehlých oblastí byla již vyčerpaná. Technicky nebylo možné zvládnout zásobování, neboť kapacita byla nedostatečná a to s ohledem na narůstající požadavky v zásobování obyvatel základní potravinou, v potřebném objemu a kvalitě výrobků, a proto bylo nezbytné přistoupit k radikálnímu řešení. Celá situace byla v roce 1976 […]

Celý článek >

Rozhovor s pokračovatelem rodinné tradice: Jiří Lerch

V této rubrice vám přinášíme rozhovory se současnými majiteli krnovské pekárny ASPEC, spol. s r.o. Všichni jsou členy rodin původních zakladatelů a tak pokračuje nepřerušená rodinná tradice. Jako posledního jsme vyzpovídali ekonomického ředitele Jiřího Lercha. Pane Lerchu, rozhovorem s vámi se uzavírá tato rubrika. Na úvod nám řekněte, kdo byl zakladatelem pekárny ve vaší rodině a kolikátou jste generací […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 4.

Situace v Krnově – zajištění objektů „jatky“ a jejich postupná rekonstrukce   Od vytvoření závodu roku 1960 se pracovalo ve starých živnostenských provozech, kde přetrvávaly nuzné podmínky, ať se to týkalo namáhavosti či bezpečnosti práce a hygieny. Výrobu a odbyt na území města a okolí zabezpečovalo šest malých pekáren se zastaralým zařízením, které byly umístěny v historických domech. Tento fakt sám […]

Celý článek >

Krásné Velikonoce

Velikonoce zalité jarním sluncem …             … přání od nás všech z krnovké pekárny ASPEC.

Celý článek >

Rozhovor s pokračovatelem rodinné tradice: Karolína Komanová

V této rubrice vám přinášíme rozhovory se současnými majiteli krnovské pekárny ASPEC, spol. s r.o. Všichni jsou členy rodin původních zakladatelů a tak pokračuje nepřerušená rodinná tradice. Jako třetí jsme vyzpovídali manažerku dopravy a úklidu Karolínu Komanovou. Paní Komanová, vaše pekárna má dlouholetou historii. Kdo byl zakladatelem pekárny ve vaší rodině? Kolikátou jste generací v řadě? Spoluzakladatelem pekárny z naší […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 3.

Vznik pekáren v Bruntále a Rýmařově   Od 1. 7. 1960 měl závod 9 Severomoravských pekáren a mlýnů n.p. Ostrava, jak již bylo uvedeno, 24 provozů různé kvality. Většinou to byly malé pekárničky vybavené zastaralým zařízením z minulých století, kde se příprava a pečení zvládaly manufakturním způsobem – tedy ručně. Pekárna Dvorce, která byla postavena po roce 1950 demonstruje tento způsob výroby, […]

Celý článek >

Rozhovor s pokračovatelem rodinné tradice: Petr Směja

V této rubrice vám přinášíme rozhovory se současnými majiteli krnovské pekárny ASPEC, spol. s r.o. Všichni jsou členy rodin původních zakladatelů a tak pokračuje nepřerušená rodinná tradice. Jako druhého jsme vyzpovídali výrobního ředitele pana Petra Směju. Pane Smějo, vzpomeňme dlouholetou historii vaší pekárny. Kdo byl zakladatelem pekárny ve vaší rodině? Kolikátou jste generací v řadě? Zakladatelem pekárny byl […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 2.

Tak jak se odvíjí a naplňuje život, tak se utváří historie ve všech směrech lidské činnosti. Tak je tomu i u našeho podniku při vzniku a postupném vývoji velkopekárny k r n o v. Je nezbytné a také mnohdy velmi prospěšné zkoumat, co bylo dříve, jak se vše odvíjelo, neboť poznat minulé a umět to přeměnit ve zkušenosti, znamená možnost vyvarovat se chyb […]

Celý článek >

Rozhovor s pokračovatelem rodinné tradice: Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS.

V této rubrice vám přinášíme rozhovory se současnými majiteli krnovské pekárny ASPEC, spol. s r.o. Všichni jsou členy rodin původních zakladatelů a tak pokračuje nepřerušená rodinná tradice. Jako první jsme vyzpovídali jednatelku a ředitelku v jedné osobě paní Hanu Hudákovou. Paní Hudáková, hned na úvod musíme vzpomenout dlouholetou historii vaší pekárny. Kdo byl zakladatelem pekárny ve vaší rodině? Kolikátou […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC,Díl 1.

Seriál „Historie krnovské pekárny ASPEC“ vás postupně seznámí s počátky pekárenství ve světě, v České republice i u nás na severní Moravě. Dozvíte se mnoho podrobností o tom, jak vznikla dnešní krnovská pekárna ASPEC a jakými změnami a výzvami si od svého založení prošla. Podklady k seriálu jsou čerpány z publikace popisující vznik a vývoj velkopekárny v Krnově, kterou zpracoval jeden z původních zakladatelů pekárny pan Antonín […]

Celý článek >