Jiří Lerch

Rozhovor s pokračovatelem rodinné tradice: Jiří Lerch

14. 4. 2023NovinkyRozhovor

V této rubrice vám přinášíme rozhovory se současnými majiteli krnovské pekárny ASPEC, spol. s r.o. Všichni jsou členy rodin původních zakladatelů a tak pokračuje nepřerušená rodinná tradice. Jako posledního jsme vyzpovídali ekonomického ředitele Jiřího Lercha.

Pane Lerchu, rozhovorem s vámi se uzavírá tato rubrika. Na úvod nám řekněte, kdo byl zakladatelem pekárny ve vaší rodině a kolikátou jste generací v řadě?

Zakladatelem pekárny je můj otec, jsem tedy 2. generace.

Prozraďte nám, prosím, něco málo o sobě.

Jsem ženatý, mám 2 děti.

Jaká je vaše pozice v krnovské pekárně a jak dlouho ve firmě působíte?

Momentální pozice je ekonomický ředitel, ve firmě působím od roku 1993.

Řekněte nám něco o svých začátcích. Jak jste se dostal k pekařskému řemeslu?  Jaká byla vaše cesta k současné pozici?

V roce 1993 mi bylo nabídnuto místo vedoucího MTZ, které jsem přijal. Na této pozici jsem působil až do roku 2012, kdy jsem se přesunul na pozici ekonomického ředitele, kterou dříve zastával otec.

Chodil jste v mládí do pekárny na brigády? Jaká je vaše zkušenost s čistou pekařinou?

V mládí jsem bohužel přímo do pekárny nechodil, jen do kanceláří, které byly v té době umístěny mimo pekárnu. Takže ani na brigády jsem zde nechodil. S čistou pekařinou žádné zkušenosti nemám, ovšem za ty roky, co v pekárně působím, jsem ledaco pochytil.

Jakým způsobem vám řemeslo předával váš otec?

Když jsem přešel na pozici ekonomického ředitele, tak mě prakticky zaučoval otec a ostatní kolegyně na účtárně.

Čekalo se od vás, že pekárnu převezmete? Pokud ano, jak jste se na tuto úlohu připravoval?

Jestli se ode mě očekávalo převzetí pekárny, tak asi ze začátku ne, nebo si to v té době člověk neuvědomoval. Po pozdější diskuzi s otcem, jsem tedy pekárnu převzal.

Kdo by měl v budoucnu na vaši práci navázat?

Na otázku, zda budou další pokračovatelé z rodiny, odpověď neznám. Oba synové si práci na pekárně vyzkoušeli, ale přešli jinam. Toto bude pak na další diskuzi.

Čeho si na vaší pekárně nejvíce ceníte?

Na pekárně si nejvíce cením lidí, co v ní pracují a taky to, že stále funguje a vyrábí pečivo pro náš kraj.

Na jakém vašem výrobku si rád pochutnáte?

Z našich výrobků mám nejraději rohlíky, kmínový chléb, koláčky a knedlíky.

Jak relaxujete a jaké máte osobní plány pro tento rok?

Z relaxu je to sport, zimní stanování, turistika a momentálně vnuci.