Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 3.

21. 3. 2023HistorieNovinky

Vznik pekáren v Bruntále a Rýmařově

 

Od 1. 7. 1960 měl závod 9 Severomoravských pekáren a mlýnů n.p. Ostrava, jak již bylo uvedeno, 24 provozů různé kvality. Většinou to byly malé pekárničky vybavené zastaralým zařízením z minulých století, kde se příprava a pečení zvládaly manufakturním způsobem – tedy ručně. Pekárna Dvorce, která byla postavena po roce 1950 demonstruje tento způsob výroby, viz foto:

Pekárna Dvorce

V celém závodě nebyla ani jedna pásová pec. Veškeré sázení chleba a pečiva se konalo ručně tzn. lopatou. Tvarování a odsazování rovněž ručně. Takováto práce vyžadovala velmi zručné a silné pracovníky, byla namáhavá a unavující a je třeba po pravdě říct, že odměna také nebyla odpovídající. To vše mělo své problémy, hlavně nedostatek pracovníků. Pekárny v Rýmařově a ve Vrbně pod Pradědem, byly svými prostorami a zařízením větší (dvě pece a tvarování chleba mechanické), ale problémy zůstávaly stejné, ať se týkaly střídání pracovníků v době dovolených, nemocenských a v jiných podobných situacích.

V okresním městě Bruntále se peklo jen pečivo v malé pekárně na Žižkově náměstí.

Koblihy se smažily na plechu po 25ks. Veškerý chléb se do města dovážel z Rýmařova a z okolních pekáren až ve tři hodiny odpoledne. To vše vyžadovalo zabývat se těmito problémy a postupně je řešit.

Jakýpak problém by se řeklo dnes. Zajistíme peníze – když je nemáme – tak si je půjčíme – spočítáme efektivnost – zadáme stavbu a za rok uskutečníme zkušební provoz a problém je vyřešen, ale ouha, situace v tu dobu /šedesátá léta/ byla o mnoho složitější.

Začali jsme s přípravou výstavby nové pekárny v okresním městě Bruntále.

Všechny státní orgány byly pro tuto akci, ale málokdo to myslel doopravdy. Přes veškeré problémy však byly v roce 1961 připraveny dokumenty, aby se mohlo o rok později stavět, ale ouha – přišlo usnesení vlády, kterým veškeré stavby nad jeden milion korun byly zastaveny. Situace se zkomplikovala natolik, že pekárna v Bruntále se uvedla do zkušebního provozu teprve až v roce 1967.

Na snímku zobrazena část této pekárny v Bruntále:

Pekárna Bruntál

Vedení tehdejšího závodu 9 připravilo dlouhodobou koncepci rozvoje výroby v okrese do roku 1980. Opatření sledovala zvyšování mechanizace až na úroveň komplexní mechanizace, zavádění nových technologií známých u nás i ve světě, např. komplexně mechanizovaná linka pro výrobu chleba MLC, kvasomaty atd.

Všechna technicko-technologická opatření, z hlediska umístění kapacit, byla situována do Bruntálu, Krnova a Rýmařova. i když se prováděla další opatření, jako např. výroba tyčinek v Osoblaze. Taková opatření sledovala jen zajištění zaměstnanosti v okrajových částech okresu.

V roce 1972 byla rekonstruována pekárna v Rýmařově.

Původně tato pekárna vznikla přestavbou bývalé úpravny kůží v roce 1952. Na tehdejší rekonstrukci se podíleli pracovníci olomouckého podniku. Pekárna měla v zařízení moučné linky s prosévačkami, mechanizovanou linku na vážení a válení chleba a dvě parní pece P8p. V pecích se topilo uhlím apod.

Při rekonstrukci pekárny v roce 1972 byla nainstalovaná nová pásová pec ATP 34, mechanizovaná linka PUL 47 na výrobu běžného pečiva – rohlíků. Tato linka byla vyrobena a namontována podnikovou a vývojovou dílnou Krnov. Výkon linky byl 8.000 rohlíků/hod. Linka do značné míry řešila problémy nedostatku pracovníků, protože mechanizované zařízení ušetřilo až 4 pracovníky při plném vytížení výroby.

Pekárna Rýmařov po této rekonstrukci byla vytížená na tři směny, tedy bez rezervní kapacity a v době letní a zimní rekreace byla neustále přetěžovaná.

Význam samotné pekárny Rýmařov spočíval v tom, že zásobovala celou významnou rekreační oblast jižních Jeseníků vč. M. Morávky, Karlova a ost.

V samotném městě Rýmařov bývá dlouhá a krutá zima. Zimní měsíce jsou v období roku převažující; mnohdy zima začíná v polovině měsíce září a mnohdy se stává, že přetrvává do druhé poloviny května. Proto v pekárně byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celého topení, vč. výstavby nové kotelny.

V souvislosti s řešením situace a modernizace ve městě Krnově je nutno se vrátit před rok 1965. Ale o tom až v dalším díle seriálu.