Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 7.

Po roce 1990, kdy nastala nová doba v rámci posunů, které vznikly novým politickým uspořádáním v našem státě, bylo nutno uvažovat o ekonomické situaci, jak se v podniku bude utvářet nová organizace. Byla vyhlášená privatizace státního majetku, tzv. odstátnění. Našeho mateřského státního podniku Severomoravské pekárny a cukrárny se sídlem Ostrava – Martinov se to také týkalo. Sestavení a obhajoba konkurenčního privatizačního […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 6.

Rekonstrukce komplexu pekárny a zahájení nového provozu výroby tyčinek V minulém díle jsme se věnovali výstavbě a uvedení nové pekárenské výrobní haly do provozu. Rekonstrukce komplexu pokračovala výstavbou vstupního areálu, skladu strojů a MTZ, generální opravou administrativní budovy a zahájením nové výroby tyčinek. Výstavba vstupního areálu Výstavba vstupního areálu pod názvem „Vrátnice pekárny Krnov“ obsahovala hlavní stavební objekt, jednopodlažní […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 5.

Výstavba pekárny Krnov Ze situace v závodu 9 v sedmdesátých letech 20. století vyplynulo, že pekárenská výrobní základna města Krnova a přilehlých oblastí byla již vyčerpaná. Technicky nebylo možné zvládnout zásobování, neboť kapacita byla nedostatečná a to s ohledem na narůstající požadavky v zásobování obyvatel základní potravinou, v potřebném objemu a kvalitě výrobků, a proto bylo nezbytné přistoupit k radikálnímu řešení. Celá situace byla v roce 1976 […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 4.

Situace v Krnově – zajištění objektů „jatky“ a jejich postupná rekonstrukce   Od vytvoření závodu roku 1960 se pracovalo ve starých živnostenských provozech, kde přetrvávaly nuzné podmínky, ať se to týkalo namáhavosti či bezpečnosti práce a hygieny. Výrobu a odbyt na území města a okolí zabezpečovalo šest malých pekáren se zastaralým zařízením, které byly umístěny v historických domech. Tento fakt sám […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 3.

Vznik pekáren v Bruntále a Rýmařově   Od 1. 7. 1960 měl závod 9 Severomoravských pekáren a mlýnů n.p. Ostrava, jak již bylo uvedeno, 24 provozů různé kvality. Většinou to byly malé pekárničky vybavené zastaralým zařízením z minulých století, kde se příprava a pečení zvládaly manufakturním způsobem – tedy ručně. Pekárna Dvorce, která byla postavena po roce 1950 demonstruje tento způsob výroby, […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC, Díl 2.

Tak jak se odvíjí a naplňuje život, tak se utváří historie ve všech směrech lidské činnosti. Tak je tomu i u našeho podniku při vzniku a postupném vývoji velkopekárny k r n o v. Je nezbytné a také mnohdy velmi prospěšné zkoumat, co bylo dříve, jak se vše odvíjelo, neboť poznat minulé a umět to přeměnit ve zkušenosti, znamená možnost vyvarovat se chyb […]

Celý článek >

Historie krnovské pekárny ASPEC,Díl 1.

Seriál „Historie krnovské pekárny ASPEC“ vás postupně seznámí s počátky pekárenství ve světě, v České republice i u nás na severní Moravě. Dozvíte se mnoho podrobností o tom, jak vznikla dnešní krnovská pekárna ASPEC a jakými změnami a výzvami si od svého založení prošla. Podklady k seriálu jsou čerpány z publikace popisující vznik a vývoj velkopekárny v Krnově, kterou zpracoval jeden z původních zakladatelů pekárny pan Antonín […]

Celý článek >