Na soutěži T-Profi jsme získali 3. místo

14. 4. 2022Novinky

Na soutěži T-Profi jsme získali krásné 3. místo.

Zástupce vedoucího údržby pan David Janik z krnovských pekáren A S P E C, spol. s r.o. ve spolupráci s žačkami Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2 (5. třída, 3 žačky) a studenty Střední škola průmyslová, Krnov (3 chlapci z 2. ročníku) vytvořili technický tým a po dvou technických zkouškách se úspěšně zúčastnili technické soutěže T – PROFI.

V časovém limitu (2 hodiny práce), vytvořil tým plně funkční pohonnou jednotku k pohonu soustruhu ze stavebnice Merkur. Na regulérnost soutěže mezi několika týmy složených z firem, žáků a studentů z Krnova dohlížela pečlivá porota, a jako tradiční pořadatel soutěže vše skvěle zajistil pan Květoslav Bašista, kterému za organizaci a zajištění patří náš velký dík.

Krnovské pekárny A S P E C, spol. s r.o. děkuji našemu zaměstnanci panu Janíkovi za vedení týmu studentů a žáků, a samozřejmě pečlivým žačkám a jejich pedagogům Základní školy Dvořákův okruh a šikovným studentům a jejich pedagogům Střední školy průmyslové v Krnově. Bez zapálených žáků a studentů by nebylo nic, a proto jsme rádi, že jsme mohli spolupracovat s tak bezvadným týmem mladých lidí!