Veselé Velikonoce

9. 4. 2020Novinky

Vážení odběratelé, dodavatelé,

zákazníci a zaměstnanci,

přeji Vám za A S P E C, spol. s r.o. veselé Velikonoce prožité v kruhu nejbližších, pevné zdraví pro Vás a Vaši rodinu,

a s přicházejícím jarem mnoho optimismu, naděje a síly k překonání všech překážek.

Za vedení společnosti

Hana Hudáková