Upozornění pro zaměstnance (koronavirus)

16. 3. 2020KoronavirusNovinky

  • dodržujte nařízení vlády o omezení volného pohybu osob (odkaz PDF) a choďte pouze na nezbytný nákup potravin/léků,
  • pokud budete mít podezření, že jste byli v styku s nemocnými lidmi ze zahraničí nebo máte podezření na nemoc, volejte svému přímému nadřízenému,
  • prosíme zaměstnance, aby se v kritické době zdržovali pouze na svých úsecích a opouštěli svá pracoviště pouze v nezbytně nutných případech,
  • není dovoleno využívat kuřárnu nebo svačinárnu ve skupině (tj. max. 1 pracovník),
  • používejte ochranné prostředky, tj. roušky, rukavice a jiné.