Tradiční výrobce pekárenských výrobků

Vzdělávání - cesta k rozvoji společnosti ASPEC

Předmětem projektu je komplexní soubor podnikového vzdělávání pro zaměstnance společnosti ASPEC. Do projektu byli vybráni zaměstnanci a školení, která jsou potřebná pro zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí těchto pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami společnosti a pracovního trhu obecně. Projekt dále zohledňuje potřeby osob ve věku 54+, které jsou do cílové skupiny vybráni přednostně. Náplň projektu vychází z analýzy potřeb rozvoje LZ firmy.

 

Registrační číslo:     CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004770


:   Operační program Zaměstnanost

:            03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 
:     Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat
                              se změnám
 

:          Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí
                              pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky
                              trhu práce, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

 

:                    43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Kontakt

A S P E C, spol. s r.o.

aspec@aspec.cz

9. května 586/24
Krnov - Pod Cvilínem
794 01

Tel.: +420 554 614 316-18
Fax: +420 554 614 303
Obj. expedice: +420 554 614 315
Obj. expedice: +420 554 603 221
Obj. expedice: +420 777 768 030

Vyhledávání

A S P E C, spol. s r.o., 9. května 586/24, Krnov © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode