Tradiční výrobce pekárenských výrobků

Pekárny čekají. podpora návratu žen na trh práce na krnovsku

Projekt se zaměřuje na podporu žen ohrožených na TP na Krnovsku, pomocí podpůrných aktivit, odborného vzdělání a pracovních stáží v pekárenských profesích. Realizace projektu se zaměřuje na 24 žen z Krnova a okolí, které díky poradenství, odbornému vzdělání a pracovním stážím na různých pozicích získají dovednosti (odborné znalosti, praktické zkušenosti a obnovu/získání pracovních návyků) pro uplatnění nebo návrat na trh práce.

 

Registrační číslo:     CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003354


:   Operační program Zaměstnanost

:            03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 
:     Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde
                              o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního
                              a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
 
:          Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
 
:                    61 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR
                              mimo hl. město Prahu

Leták.pdf (262,7 kB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

A S P E C, spol. s r.o.

aspec@aspec.cz

9. května 586/24
Krnov - Pod Cvilínem
794 01

Tel.: +420 554 614 316-18
Fax: +420 554 614 303
Obj. expedice: +420 554 614 315
Obj. expedice: +420 554 603 221
Obj. expedice: +420 777 768 030

Vyhledávání

A S P E C, spol. s r.o., 9. května 586/24, Krnov © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode