Změna bankovního spojení

1. 5. 2019Novinky

Vážený odběrateli,

s účinností od 1. 5. 2019 došlo ke změně bankovního spojení pro platby – změna banky.

Nově prosím zasílejte úhrady ve prospěch účtu:

1848881399/0300

IBAN: CZ05 0300 0000 001848881399
Swift: CEKOCZPP

Stávající bankovní spojení zůstává v platnosti pouze pro přechodné
období do: 1. 5. 2020

Děkujeme za spolupráci

za správnost vyhotovení:
Jiří Lerch
ekonomický ředitel společnosti

Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS.
jednatelka společnosti